• Обмеження цивільної дієздатності;
  • Визнання особи недієздатною та поновлення в дієздатності;
  • Визнання особи безвісно відсутньою або оголошення померлою;
  • Встановлення факту родинних відносин;
  • Встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі:
  • (прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті);
  • Встановлення факту народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;
  • Встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті. 
  • Встановлення факту навчання у вищому навчальному закладі, школі, технікумі — у разі втрати документів про вищу / вищу технічну освіту.