БАРАНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
АДВОКАТ, КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК

СПАДЩИНА
На жаль, майже кожен рано чи пізно зтикається з таким питанням як спадкування. Відтак ми підготували роз’яснення з цього приводу.
Спадкування — це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент його смерті (відкриття спадщини) і не припинилися внаслідок його смерті. Не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема:
особисті немайнові права;
право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами;
право на відшкодування збитків, завданих каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;
права та обов’язки особи як кредитора або боржника, якщо вони є нерозривно пов’язаними із його особою й у зв’язку з цим не можуть бути виконані іншою особою.
Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Відповідно, всі дії щодо спадкування, мають проводити нотаріуси відповідного нотаріального округу, у якому спадкодавець був зареєстрований на момент смерті, а в разі якщо місце реєстрації особи не встановлено — за місцем знаходження майна спадкодавця.
На сьогодні визначено два «правові механізми» спадкування, що зазначені відповідно до пріоритетності їх застосування:
за заповітом;
за законом.
За наявності заповіту спадкування здійснюється відповідно до цього документа. Лише за відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини, право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 Цивільного кодексу України.
Вкрай важливо, що згідно зі статтею 1241 цього Кодексу, малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка).
У разі здійснення спадкування за законом спадкоємці поділяються на п’ять черг в залежності від ступеня спорідненості зі спадкодавцем. Кожна наступна черга допускається до спадкування за відсутності родичів, що віднесені до попередньої черги чи неприйняття такими особами спадщини.
Відповідно до статей 1269, 1270 Цивільного кодексу України, спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, до спливу 6-місячного строку, який починає відліковуватися з дня смерті спадкодавця, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах — уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування — заяву про прийняття спадщини. Відповідно до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій, особа, яка подає таку заяву, має пред’явити також документи, що посвідчують особу, а також оригінал свідоцтва про смерть спадкодавця та заповіт, у разі його наявності.
Свідоцтво про право на спадщину видається особі, яка у встановлений строк подала заяву про прийняття спадщини, після проведення перевірки факту наявності заповіту та його змісту, за умови здійснення спадкування за заповітом. У разі спадкування за законом нотаріус перевіряє факт належності особи до відповідної черги спадкоємців та ступінь споріднення особи зі спадкодавцем, що також має бути підтверджено документально.
В обох зазначених випадках, для отримання свідоцтва про право на спадщину необхідно також пред’явити нотаріусу документи, що посвідчують особу, а також надати оригінали документів, які підтверджують право власності на відповідне майно та довідку з компетентного органу про останнє зареєстроване місце проживання спадкодавця та осіб, що зареєстровані разом із ним на день його смерті.
У разі відсутності необхідних документів або неможливістю документального підтвердження фактів, що підлягають обов’язковому встановленню, нотаріус виносить постанову про відмову у вчиненні нотаріальних дій, яка не позбавляє особу права на спадщину, оскільки це право може бути також підтверджено судовим рішенням, що набуло законної сили.
За більш детальною інформацією чи допомогою у вирішенні вже існуючої проблеми Ви можете звернутися до нашого офісу що розташований за адресою: 85700, м. Волноваха, вул. Ювілейна 29А, тел. +38 095 720-17-00. Кваліфіковані фахівці нададуть Вам необхідні роз’яснення та допомогу.