БАРАНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
АДВОКАТ, КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Досудове врегулювання спорів

Досудовий порядок врегулювання спорів– це врегулювання між сторонами спірних питань, які виникають з їх договірних правовідносин, до передання спору в суд.

Досудове врегулювання включає в себе договірний процес, який супроводжується претензійним листуванням. Одна сторона висуває свої вимоги у вигляді претензії, в якій все детально обгрунтовує юридичною мовою, а відповідач, в свою чергу, надає мотивоване заперечення.

У претензії містяться не тільки вимоги про відшкодування матеріальної шкоди, а й про упущену вигоду, моральну шкоду, а також про застосування різних видів компенсацій, включаючи нарахування відсотків за використання чужих грошових коштів.

За загальним правилом, учасники господарських відносин, що порушили права або законні інтереси інших суб’єктів, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення їм претензії чи звернення до суду. На жаль, дане правило не завжди виконується суб’єктами господарювання, внаслідок чого виникає необхідність пред’явлення до порушника умов зобов’язання претензії або звернення до суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

Досудове врегулювання спорів покликане забезпечити якомога швидше відновлення порушених прав суб’єктів господарювання. Сприяє виявленню й усуненню причин та умов виникнення господарських правопорушень.

Одним з видів досудового врегулювання спорів є медіація, яка останнім часом набирає обертів на України.

Медіація — це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам спору налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони змогли самостійно обрати той варіант рішення, який відповідатиме їхнім інтересам і задовольнить їхні потреби. На відміну від формалізоваого судового чи арбітражного процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі — медіатор не приймає рішення за них.

Нейтральна третя сторона у процедурі медіації має фундаментальне значення, адже вона сприяє проведенню переговорів між сторонами таким чином, щоб ті могли самостійно віднайти рішення у спорі. Медіатор організує процес переговорів таким чином, щоб допомогти виявити та проаналізувати справжні інтереси сторін, що іноді мають набагато більше значення, ніж правові позиції. Через те що сторони не завжди готові говорити одна з одною про власні пріоритети, без такої допомоги їм часто не вдається досягти згоди.

Юридичні послуги з досудового врегулювання спору:

  • вивчення матеріалів та обставин спору, правова оцінка його досудової та судової перспективи;
  • розробка та обговорення стратегії досудового врегулювання спору;
  • проведення переговорів з другою Стороною;
  • підготовка мотивованих претензій, заяв, попереджень та інших документів, що відносяться як до цивільних, так і до господарських спорів.