Искать:

Військове правопорушення — правопорушення, вчинене військовослужбовцем, що тягне за собою адміністративну відповідальність, визначену главою 13-Б Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі за текстом — КУпАП).

Військовослужбовець — особа, яка проходить військову службу.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення:

Протокол про військове адміністративне правопорушення складається протягом 3-х діб з моменту встановлення даних, які підтверджують факт вчинення військовослужбовцем такого правопорушення. При цьому, необхідно дотримуватися вимог щодо форми та змісту, установлених статтею 256 КУпАП.

Складати протокол мають право:

  • командири (начальники) військових частин (установ, закладів), командири підрозділів, які уповноважені на те командирами (начальниками) військових частин (установ, закладів);
  • уповноважена посадова особа органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов’язків).

Уповноважена посадова особа складає протокол не пізніше 24 годин з моменту виявлення військовослужбовця (військовозобов’язаного), що вчинив військове адміністративне правопорушення, у двох примірниках, один з яких під розписку вручається військовослужбовцю (військовозобов’язаному), який притягується до адміністративної відповідальності.

У разі відмови військовослужбовця (військовозобов’язаного), який притягується до адміністративної відповідальності, від отримання примірника протоколу в ньому робиться відповідний запис.

Важливо, уповноважена посадова особа, яка складає Протокол, зобов’язана роз’яснити особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її права і обов’язки, передбачені ст. 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП, про що робиться відмітка в Протоколі та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про ознайомлення. Крім цього, особі пропонується надати письмові пояснення по суті вчиненого правопорушення та зауваження щодо змісту Протоколу, які засвідчуються її підписом та додаються до Протоколу.

Протокол підписується уповноваженою посадовою особою, яка його склала, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

Складений Протокол та інші матеріали, протягом 3-х робочих днів формуються у справу, а наступного робочого дня справа про військове адміністративне правопорушення разом із супровідним листом надсилається до районного, районного у місті (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Згідно ст. 35 КУпАП законодавець визначив шість обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. Втім, для військового адміністративного правопорушення обтяжуючими обставинами є: вчинення протиправних дій під час несення прикордонної служби та виконання інших військово-службових завдань.

За результатами розгляду справи судом, протягом 1-єї доби з дня надходження копії судового рішення до органу управління Служби правопорядку, зміст цього рішення повинен бути донесений до відповідного командира (начальника) військової частини.

Адміністративні стягнення

За військові адміністративні правопорушення до військовослужбовців можуть застосовуватися такі види стягнень:

  1. Попередження (зауваження).
  2. Штраф.
  3. Утримання на гауптвахті (гауптвахта — спеціальне приміщення, яке обладнано в органах управління Служби правопорядку (підрозділах Служби правопорядку) з метою виконання покарання заарештованих в адміністративному порядку та затриманих військовослужбовців і військовозобов’язаних, або приміщення (намет), яке може тимчасово обладнуватися на полігонах, у навчальних центрах та районах. Арешт з утриманням на гауптвахті призначається районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами). Особливості цього виду стягнення те, що воно не може застосовуватися до військовослужбовців-жінок (ст. 321 КУпАП).

За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарних норм, правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, митних правил, вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, порушення тиші в громадських місцях, неправомірне використання державного майна, незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду, ухилення від виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про державну таємницю, порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, військовослужбовці несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах.

До зазначених осіб не може бути застосовано громадські роботи, виправні роботи і адміністративний арешт, а до військовослужбовців строкової служби – водіїв транспортних засобів Збройних сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань у разі порушення правил дорожнього руху, крім того — штраф (ст. 15 КУпАП).

У разі притягнення таких осіб до відповідальності за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі направлення особи, яка вчинила таке насильство, на проходження програми для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, здійснюється на загальних підставах.

Також, ці особи несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами (Дисциплінарний статут Збройних Сил України, Дисциплінарний статут служби цивільного захисту, Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України).

Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає загальні види адміністративних стягнень за військові адміністративні правопорушення, але в умовах особливого періоду законодавчо закріплено більш суворішу відповідальність.

Особливий період – це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Особливості відповідальності за військові адміністративні правопорушення

КУпАП виділяє наступні військові адміністративні правопорушення:

Відмова від виконання законних вимог командира (начальника) ст. 17210 КУпАП

Відмова від виконання законних вимог командира (начальника) передбачає накладення штрафу від 70 до 145 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – н.м.д.г.) або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 7 діб.

Ті самі діяння, вчинені в умовах особливого періоду, — тягнуть за собою штраф від 145 до 285 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 7 до 10 діб.

Самовільне залишення військової частини або місця служби ст. 17211 КУпАП

Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез’явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до 3-х діб передбачає арешт з утриманням на гауптвахті до 5 діб.

Ті самі діяння, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, — тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем (крім строкової військової служби), а також військовозобов’язаним та резервістом під час проходження зборів, а також нез’явлення його вчасно без поважних причин на військову службу у разі призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до 10-ти діб передбачає штраф від 70 до 145 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 7 діб.

Вищезазначені діяння, вчинені в умовах особливого періоду, — тягнуть за собою накладення штрафу від 145 до 285 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Необережне знищення або пошкодження військового майна ст. 17212 КУпАП

Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого військового майна передбачає накладення штрафу від 70 до 145 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 7 діб.

Ті самі діяння вчинені в умовах особливого періоду, — тягнуть за собою штраф від 145 до 285 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем ст. 17213 КУпАП

Незаконне використання військовою службовою особою (військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним дорученням повноважного командування) транспортних засобів, споруд чи іншого військового майна, використання військовослужбовця для виконання завдань, не пов’язаних з військовою службою, а також інше зловживання владою або службовим становищем, вчинене з корисливою метою чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб — тягнуть за собою накладення штрафу від 70 до 145 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 7 діб.

Ті самі діяння, які вчинені в умовах особливого періоду, — передбачають штраф від 145 до 285 н.м.д.г. або утримання на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Важливо! Під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним дорученням повноважного командування.

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень ст. 17214 КУпАП

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноваженьпередбачає накладення штрафу від 70 до 145 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті до 7 діб.

Ті самі діяння, вчинені в умовах особливого періоду, — тягнуть за собою накладення штрафу від 145 до 285 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Недбале ставлення до військової служби ст. 17215 КУпАП

Недбале ставлення військової службової особи до військової служби — тягне за собою накладення штрафу від 70 до 145 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 7 діб.

Ті ж діяння, вчинене в умовах особливого періоду, — передбачає накладення штрафу від 145 до 285 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Бездіяльність військової влади ст. 17216 КУпАП

Умисне невжиття заходів щодо припинення кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, або ненаправлення військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також інше умисне невиконання військовою службовою особою покладених на неї службових обов’язків передбачає штраф від 70 до 145 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 7 діб.

Ті самі діяння вчинені в умовах особливого періоду, — накладення штрафу від 145 до 285 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Порушення правил несення бойового чергування ст. 17217 КУпАП

Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки України передбачає накладення штрафу від 70 до 145 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 7 діб.

Ті самі діяння, вчинені в умовах особливого періоду, — тягнуть за собою накладення штрафу від 145 до 285 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 7 до 10 діб.

Порушення правил несення прикордонної служби ст. 17218 КУпАП

Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України передбачають штраф від 70 до 145 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 7 діб.

Ті самі діяння, вчинені в умовах особливого періоду, — тягнуть за собою накладення штрафу від 145 до 285 н.м.д.г. або утримання на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Порушення правил поводження із зброєю, а також боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення ст. 17219 КУпАП

Порушення правил поводження із зброєю, а також боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, а також з радіоактивними матеріалами передбачає штраф від 70 до 145 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті до 7 діб.

Діяння, вчинені в умовах особливого періоду, — тягнуть за собою накладення штрафу від 145 285 н.м.д.г., або арешт з утриманням на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів ст. 17220КУпАП

Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об’єктів, або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння передбачають штраф від 70 до 145 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 5 діб.

Участь начальників (командирів) та інших керівників у розпиванні з підлеглими військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів під час виконання ними обов’язків військової служби, або невжиття ними заходів для відсторонення від обов’язків військової служби осіб, які перебувають у нетверезому стані, стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або приховування випадків розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів, появи на території військової частини в нетверезому стані, стані наркотичного чи іншого сп’яніння підлеглих військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів — тягнуть за собою накладення штрафу від 145 до 285 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 5 до 7 діб.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, або в умовах особливого періоду, — передбачають накладення штрафу від 215 до 285 н.м.д.г. або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 7 до 10 діб.

Нормативна база